Paintball Jihlava

Zabýváme se adrenalinovými sporty. Jako jsou paintball, lukostřelba, střelba ze vzduchovek („kačenky“, biatlon), bungee running.

- Hřiště přímo v Jihlavě, celoroční provoz

- Dostupnost MHD, vlaku, parkoviště u hřiště

- Doprovodné programy

- Školní zážitkové výlety

- Servis a hřiště zdarma

Duben 2019
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930EC

Bezpečnostní pravidla

S níže uvedenými bezpečnostními a všeobecnými pravidly jste povinni se před započetím hry seznámit a podepsat prohlášení o odpovědnosti. Jakkoliv je paintball bezpečná hra, stále vám hrozí nebezpečí úrazu. Snažte se při hře nepřeceňovat vlastní schopnosti a dbejte na zdraví všech zúčastněných. Stále jde přeci jen o hru, zdravotní následky vám mohou zůstat do konce života.

 • Všichni hráči a další přítomné osoby jsou povinné se řídit pokyny organizátorů.
 • Na hru je možné používat pouze paintbalové zbraně splňující zákonné podmínky. Tyto zbraně se smí nabíjet pouze originálními kuličkami.
 • Na hřišti a všude tam, kde hrozí zásah paintbalovou kuličkou musí hráč a další přítomné osoby po celou dobu hry nosit na tváři ochrannou masku. Ochrana zdraví musí být na prvním místě!
 • Do hry je zakázáno nosit nože, pyrotechnické výrobky a jiné nebezpečné a zdraví ohrožující prostředky.
 • Střelba je povolena jen na hřišti a v průběhu hry nebo na místech, které byly provozovatelem určeny k testovánía vybíjení zbraní. Mimo hrací prostor musí být zbraň řádně zajištěna a hlavně všech zbraní musí směřovat k zemi. Hranice hrací a zkušební zóny určuje pořadatel.
 • Hráč je povinen si před začátkem hry zkontrolovat stav své zbraně a příslušenství. V případě škody, kterou hráč způsobí během hry, je po něm pořadatel oprávněn požadovat zaplacení způsobené škody.
 • Je zakázaný jakýkoliv fyzický kontakt mezi hráči.
 • Je zakázané střílet, mířit i nenabitou zbraní na hráče bez nasazení ochranné masky. Na pořadatele a na ostatní osoby se nesmí střílet i když mají nasazenou ochrannou masku. Jakmile hráč zjistí v průběhu hry, že v herním prostoru se nachází osoba či osoby, které nemají ochrannou masku, je povinný zastavit střelbu a upozornit na tuto skutečnost organizátora.
 • Je zakázané lézt na stromy, ničit vegetaci, střílet na zvířata a ptáky a znečišťovat les.
 • Hráč nesmí být na hřišti pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek. Kouření v lese je zakázáno.
 • Každý hráč je povinný znát a za všech okolností dodržovat uvedená bezpečnostní pravidla. Při hrubém porušení těchto pravidel je provozovatel oprávněn hráče vyloučit z průběhu celé hry bez nároku na vrácení startovného.
 • Každý hráč se zúčastňuje hry na vlastní nebezpečí a před hrou musí podepsat prohlášení, které znamená úplné zřeknutí nároků a požadavků. Podepsané prohlášení znamená, že hráč bere na sebe celé riziko v průběhu hry a nese odpovědnost za všechny nehody, které můžou nastat v průběhu hry. Toto prohlášení je povinen podepsat každý hráč před začátkem hry, bez výjimky. Před podepsáním tohoto prohlášení, si ho pečlivě přečtěte.
 • Každý hráč se účastní turnaje na vlastní nebezpečí.

Prohlášení o odpovědnosti

 • Paintball je hra, která fyzicky a psychicky namáhá organismus, přičemž může dojít k jeho přetížení.
 • V případě nedodržení bezpečnostních pravidel, s kterými jsem úplně obeznámený a souhlasím s nimi, můžu způsobit nehodu sobě, nebo ostatním.

Prohlašuji, že:

 • Jsem si plně vědomí rizika, týkajícího se mě a ostatních hráčů v průběhu hry.
 • Jsem fyzicky a morálně připravený zúčastnit se hry a na možnou námahu během hry.
 • Budu přesně dodržovat všechny pravidla a pokyny organizátorů, používat výstroj a zařízení jen způsobem dovoleným pravidly a podle pokynů, a to tak abych nezpůsobil jakoukoliv újmu sobě, ostatním spoluhráčům ani organizátorům.
 • V průběhu hry nikdy za jakýchkoliv okolností nebudu vědomě mířit a střílet na hlavu sobě ani ostatním spoluhráčům.
 • Na hřišti a v jeho okolí budu vždy nosit masku a nebudu ji sundávat bez povolení organizátorů.
 • Bezpodmínečně se podřídím všem předpisům a pokynům organizátorů hry.
 • Jsem plně seznámený s pokyny technické bezpečnosti.

Zakázané předměty

Hráči mají zakázáno brát na hřiště tyto věci:

 • jiné než paintballové zbraně, světlice, dýmovnice a jiné pyrotechnické výrobky včetně paintballových granátů
 • nože, dýky a jiné nebezpečné předměty
 • nástroje kterými lze nastavit rychlost kuličky

Využijte naší přepravy osob.Malá kopaná.

Chcete poptat termín nebo si přímo akci objednat?

zavolejte na telefon: +420 732 580 958
nebo přes náš objednávkový formulář

2010 © JI-Paintball - Petr Brnický, Jihlava, ji-paintball@seznam.cz - realizace 4People webdesign