Paintball Jihlava

Zabýváme se adrenalinovými sporty. Jako jsou paintball, lukostřelba, střelba ze vzduchovek („kačenky“, biatlon), bungee running.

Listopad 2019
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Bezpečnostní pravidla

S níže uvedenými bezpečnostními a všeobecnými pravidly jste povinni se před započetím hry seznámit a podepsat prohlášení o odpovědnosti. Jakkoliv je paintball bezpečná hra, stále vám hrozí nebezpečí úrazu. Snažte se při hře nepřeceňovat vlastní schopnosti a dbejte na zdraví všech zúčastněných. Stále jde přeci jen o hru, zdravotní následky vám mohou zůstat do konce života.

 • Všichni hráči a další přítomné osoby jsou povinné se řídit pokyny organizátorů.
 • Na hru je možné používat pouze paintbalové zbraně splňující zákonné podmínky. Tyto zbraně se smí nabíjet pouze originálními kuličkami.
 • Na hřišti a všude tam, kde hrozí zásah paintbalovou kuličkou musí hráč a další přítomné osoby po celou dobu hry nosit na tváři ochrannou masku. Ochrana zdraví musí být na prvním místě!
 • Do hry je zakázáno nosit nože, pyrotechnické výrobky a jiné nebezpečné a zdraví ohrožující prostředky.
 • Střelba je povolena jen na hřišti a v průběhu hry nebo na místech, které byly provozovatelem určeny k testovánía vybíjení zbraní. Mimo hrací prostor musí být zbraň řádně zajištěna a hlavně všech zbraní musí směřovat k zemi. Hranice hrací a zkušební zóny určuje pořadatel.
 • Hráč je povinen si před začátkem hry zkontrolovat stav své zbraně a příslušenství. V případě škody, kterou hráč způsobí během hry, je po něm pořadatel oprávněn požadovat zaplacení způsobené škody.
 • Je zakázaný jakýkoliv fyzický kontakt mezi hráči.
 • Je zakázané střílet, mířit i nenabitou zbraní na hráče bez nasazení ochranné masky. Na pořadatele a na ostatní osoby se nesmí střílet i když mají nasazenou ochrannou masku. Jakmile hráč zjistí v průběhu hry, že v herním prostoru se nachází osoba či osoby, které nemají ochrannou masku, je povinný zastavit střelbu a upozornit na tuto skutečnost organizátora.
 • Je zakázané lézt na stromy, ničit vegetaci, střílet na zvířata a ptáky a znečišťovat les.
 • Hráč nesmí být na hřišti pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek. Kouření v lese je zakázáno.
 • Každý hráč je povinný znát a za všech okolností dodržovat uvedená bezpečnostní pravidla. Při hrubém porušení těchto pravidel je provozovatel oprávněn hráče vyloučit z průběhu celé hry bez nároku na vrácení startovného.
 • Každý hráč se zúčastňuje hry na vlastní nebezpečí a před hrou musí podepsat prohlášení, které znamená úplné zřeknutí nároků a požadavků. Podepsané prohlášení znamená, že hráč bere na sebe celé riziko v průběhu hry a nese odpovědnost za všechny nehody, které můžou nastat v průběhu hry. Toto prohlášení je povinen podepsat každý hráč před začátkem hry, bez výjimky. Před podepsáním tohoto prohlášení, si ho pečlivě přečtěte.
 • Každý hráč se účastní turnaje na vlastní nebezpečí.

Prohlášení o odpovědnosti

 • Paintball je hra, která fyzicky a psychicky namáhá organismus, přičemž může dojít k jeho přetížení.
 • V případě nedodržení bezpečnostních pravidel, s kterými jsem úplně obeznámený a souhlasím s nimi, můžu způsobit nehodu sobě, nebo ostatním.

Prohlašuji, že:

 • Jsem si plně vědomí rizika, týkajícího se mě a ostatních hráčů v průběhu hry.
 • Jsem fyzicky a morálně připravený zúčastnit se hry a na možnou námahu během hry.
 • Budu přesně dodržovat všechny pravidla a pokyny organizátorů, používat výstroj a zařízení jen způsobem dovoleným pravidly a podle pokynů, a to tak abych nezpůsobil jakoukoliv újmu sobě, ostatním spoluhráčům ani organizátorům.
 • V průběhu hry nikdy za jakýchkoliv okolností nebudu vědomě mířit a střílet na hlavu sobě ani ostatním spoluhráčům.
 • Na hřišti a v jeho okolí budu vždy nosit masku a nebudu ji sundávat bez povolení organizátorů.
 • Bezpodmínečně se podřídím všem předpisům a pokynům organizátorů hry.
 • Jsem plně seznámený s pokyny technické bezpečnosti.

Zakázané předměty

Hráči mají zakázáno brát na hřiště tyto věci:

 • jiné než paintballové zbraně, světlice, dýmovnice a jiné pyrotechnické výrobky včetně paintballových granátů
 • nože, dýky a jiné nebezpečné předměty
 • nástroje kterými lze nastavit rychlost kuličky

Využijte naší přepravy osob.Malá kopaná.

Chcete poptat termín nebo si přímo akci objednat?

zavolejte na telefon: +420 732 580 958
nebo přes náš objednávkový formulář

2010 © JI-Paintball - Petr Brnický, Jihlava, ji-paintball@seznam.cz - realizace 4People webdesign